Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı devleti kimi görüşe göre 1299 kimi görüşe göre de 1302 yılında kurulmuştur. 1299 yılında Osman Gazi adına hutbe okutmuştu bu sebepten devletin bu tarihte kurulduğu söylenir. Diğer yandan da 1302 yılında Koyun hisar savaşı gerçekleşmişti bu sebepten devletin 1302 yılında kurulmuş olabileceği de düşünülmektedir. Ancak resmi tarih olarak 1299 yılında kurulduğu yazmaktadır.

1299’dan önce yani Osman Gazi’den önce beyliğin başında Ertuğrul Gazi vardı. Ertuğrul Gazi 1281 yılında ki vefatına kadar bölgede Romalılar ile savaşmış, Selçuklulara bağlı bir uç beyi olarak da yaşamını sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi vefat ettikten sonra beyliğin başına Osman Gazi geçmişti. Osman Gazi’nin tahta çıkmadan önce amcası Dündar Bey yada Abisi Gündüz Bey ile bir taht mücadelesine girdiği bilinmektedir.

Osman Gazi Kayı beyliğinin başına geçtikten sonra 1284 yılında yanında Alpleriyle birlikte bölgeyi kolaçan etmek için yola çıktı. Ancak Bilecik Tekfuru Nikolay bu durumu haber aldı ve askerleriyle birlikte Osman Gaziye saldırmaya karar verdi. Osman Gazi bu ani baskından Alpleriyle birlikte kurtulmayı başarmıştı. Ancak Ermeni Beli savaşı adını alan bu olayda Osman Gazi’nin yeğeni öldürülmüştü.

Yıl 1299 olduğunda ise Osmanlı resmi olarak kurulmuştu. Bu tarihte Osman Gazi’nin gördüğü bir rüya ile devlet kurmaya karar verdiği bilinmektedir. Osman Gazi gördüğü rüyada göğüsünde bir ağacın doğduğunu ve bu ağacın dallarının bütün cihanı kapladığını görmüştür.  Böylece Osman Gazi adına hutbe okutmuş ve devletini kurduğunu herkese ilan etmişti. Osmanlı kurulduktan sonra 1302 yılında tarihteki ilk savaşını gerçekleştirdi. Bu savaş esnasında bölgedeki bir Anadolu beyliği ilk kez Doğu Roma ordusuyla savaşmıştı. Bilecik üzerinden Osman Gazi’nin ordusuyla savaşan Roma ordusu başarısız olmuştu ve gemiler ile başkentlerine geri dönmüşlerdi.

Bu tarihten sonra Osman Gazi fetihlerine devam etti ve böylelikle Yar hisar, Karaca hisar, İnegöl ve  Yenişehir’i fetih etti. Osman Gazi’nin en büyük hayali Bursa’yı fetih etmekti. Böylelikle 1326 yılında Bursa’nın fethi için harekete geçildi. Ancak Osman Gazi kuşatma esnasında rahatsızlandı ve Beyliği oğlu Orhan Gazi’ye devretti. Bunun üzerine kuşatmayı devralan Orhan Gazi Bursa’yı fetih etmeyi başarmıştı.

Osman Gazi ise bu fetihten önce yani 68 yaşında ise Gut hastalığından vefat etmişti. Onun adıyla kurulan devlet daha sonra 3 kıtaya hükmedecek bir güç haline geldi.