Pargalı İbrahim Paşa Neden İdam Edildi ?

Pargalı İbrahim ile Sultan Süleyman, Sultan Süleyman henüz Saruhan beyliğinde şehzadeyken tanışmışlardı ve burada iyi anlaşmaktaydılar. Şehzade Süleyman 1520 yılında tahta çıktığında ise daha önce görülmemiş bir şekilde has oda başı olan Pargalı İbrahim’i Sadrazam yaptı. Bunun üzerine 2. Vezir olan Ahmet Paşa vali olarak gönderildiği Mısır’da isyan başlatarak bağımsızlığını ilan etti. Bu olay üzerine Kanuni Sultan Süleyman, İbrahim Paşa’yı Mısır’ı düzene sokmakla görevlendirdi. İbrahim Paşa burada Ahmet Paşayı idam etmiş ve isyanı bastırmayı başarmıştı.

Bu tarihten sonra Pargalı İbrahim ile Sultan Süleyman beraber birçok sefere çıktılar. Bu seferlerin en önemlileri Mohaç savaşı, 2. Ve 3. Macaristan seferleridir. Ayrıca Pargalı İbrahim Sadrazam olduğu 13 yıl boyunca Doğu’da da seferlerle görevlendirilmiştir. İbrahim Paşa’nın tam olarak nereli olduğu bilinmemektedir. Ancak Rum ya da İtalyan devşirmesi olduğu düşünülmektedir.

İbrahim Paşa sadrazamlık yıllarında birçok Medrese, Hamam ve Cami yaptırmıştı. Ayrıca savaşlardaki başarılarından ötürü halk tarafından sevilmekteydi. Ancak Pargalı İbrahim saltanatının son yıllarına doğru kendini Sultan Süleyman ile eş değer görmeye başlamıştı. Hatta kendi heykellerini yaptırıyordu, kendini adeta Sultan olarak görüyordu. Tebriz seferinden sonra zafer kazanmasıyla insanlara kendine sultan dedirtmeye başlamıştı.

Bu sebeplerden ötürü Kanuni Sultan Süleyman ile arası bozulan Pargalı İbrahim Paşa 15 Mart 1536 tarihinde Sultan Süleyman tarafından idam edilmiştir. Her ne kadar kendini padişah ile eş değer olarak görse de kazandığı savaşlar ile Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir.