Şu An Ki Özerk Türk Devletleri

Rusya’ya Bağlı Özerk Türk Devletleri

1.Dağıstan

2.Hakasya

3.Yakutistan

4.Çuvaşistan

5.Altay Cumhuriyeti

6.Balkarya

7.Tataristan

8.Tuva

9. Başkurdistan

10.Karaçay

Çin’e Bağlı Özerk Türk Devletleri

1.Doğu Türkistan

İran’a Bağlı Özerk Türk Devletleri

1.Güney Azerbaycan

Moldova’ya Bağlı Özerk Türk Devletleri

1.Gagavuzya