Tarihte Kurulmuş En Güçlü 10 Türk Devleti

1.Asya Hun Devleti

Kurucusu: Teoman

En Yüksek Dönemi: Metehan

2. Avrupa Hun İmparatorluğu

Kurucusu: Kama Tarkan

En Yüksek Dönemi: Atilla

3. Göktürk Kağanlığı

Kurucusu: Bumin Kağan

En Yüksek Dönemi: Mukan Kağan

4. Osmanlı İmparatorluğu

Kurucusu: Osman Gazi

En Yüksek Dönemi: Kanuni Sultan Süleyman

5. Timur İmparatorluğu

Kurucusu: Emir Timur

En Yüksek Dönemi: Emir Timur

6. Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Kurucusu: Tuğrul Bey

En Yüksek Dönemi: Melik Şah

7. Gazne Devleti

Kurucusu: Gazneli Mahmut

En Yüksek Dönemi: Gazneli Mahmut

8. Uygur İmparatorluğu

Kurucusu: Kutlu Kül Bilge Kağan

En Yüksek Dönemi: Bayan Çor Kağan

9. Karahanlılar

Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han

En Yüksek Dönemi: Yusuf kadir Han

10. Altın Orda Devleti

Kurucusu: Cuci Han

En Yüksek Dönemi: Batu Han