Türk Düşmanı Vlad Drakula’nın (Kazıklı Voyvoda) Hayatı

3. Vlad Drakula’nın babası 2. Vlad gençliğinde Ejderhanın Emri anlamına gelen bir tarikatın üyesiydi. Bu tarikatın amacı Kutsal Roma İmparatorluğunu ve Avrupa’yı Osmanlı’nın politik etkisinden korumaktı. Bu amaçlar doğrultusunda 2. Vlad Osmanlı Padişahı 2. Murat ile bir savaşa girdi ve kaybetti. Anlaşma şartlarında 2. Vlad’ın 2 oğlunun Osmanlılara rehin olarak verilmesi de vardı. Böylelikle 2. Vlad’ın 2 oğlu Radu ve 3. Vlad Osmanlıların eline geçti. 2. Murat bu iki çocuğu oğlu Fatih Sultan Mehmet ile büyük imkanlar içerisinde yetiştirdi. 3. Vlad bu dönemde öldürüleceği korkusuyla yaşadı. Ayrıca kardeşi Radu ile birlikte ata binmeyi ve kılıç kuşanmayı öğrendi. Gençlik yıllarında ise 3. Vlad, Osmanlılar yani Fatih Sultan Mehmet tarafından Eflak ve Bosna Voyvodası olarak atandı.

3. Vlad bu dönemde Osmanlılara vergi ödemekteydi. Yani ilk başta her şey normal düzeydeydi. Ancak, daha sonra Macarlar 3. Vladı bu dönemde Osmanlılara karşı kışkırttı. 3. Vlad Türklere ve kadınlara olan düşmanlığı ile bilinmeye başladı. Ve Osmanlılara vergi vermeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet ile arası gerildi. Böylelikle 3. Vlad ile Osmanlılar bir savaşa girişti.

 Bu savaş sırasında 3. Vlad ele geçirdiği Türk esirlere işkence etmek için onlara kendi geliştirdiği bir yöntem olan kazığa oturtma tekniğini uyguladı. Bu kazıklar kurbanın kuyruk sokumundan giriyor ve boynundan çıkıyordu. Yağlatılmış bu kazıklar sayesinde kurban hemen ölmüyor ve günler içinde vefat ediyordu. 3. Vlad’ın ruh hali o kadar bozulmuştu ki kazığa oturtulmuş bu kişilerin arasında sofralar kurdurur ve yemek yerdi. Kazığa oturttuğu kişilerin kanlarını içtiğine dair söylentiler daha sonra onun bir vampir olduğu yönünde söylentilere sebep oldu. Bu sebepten 3. Vlad günümüzde pek çok filme ve kitaba konu oldu.

3. Vlad’a Drakula denmesinin sebebi Drakula’nın şeytanın oğlu anlamına gelmesidir. 3. Vlad’ın babasının lakabı Drakul olduğu için ona böyle denmektedir. Ayrıca 3. Vlad, Macarlar tarafından cellat, Romenler tarafından Drakul ve Türkler tarafından da Kazıklı Voyvoda olarak bilinir.

Daha sonra ise 3. Vlad Osmanlılar ile olan savaşı kaybetti. Böylelikle Eflak ve Bosna topraklarını kaybetti. 3. Vlad’ın savaşı kaybettikten sonra esir düştüğü ve öldürülerek Fatih Sultan Mehmet tarafından kellesinin İstanbul’da dolaştırıldığı söylenir.